"ישראל רשמה לעצמה צ'ק גדול, צריכה להיות תגובה"
אראל סג"ל
Paris