"למוזיקה יש כוח אדיר כמו טילי החץ וכיפת ברזל"
איריס קול
Paris