"לצד העצב והאובדן, מגלים כוחות נפש אדירים"
איריס קול
Paris