"היא הייתה בית ספר של בן אדם אחד"
בן כספית ואריה אלדד
Paris