"זה שחמאס אשם לא סותר את העובדה שנתניהו מעכב"
ינון מגל ובן כספית
Paris