"חייבים להוציא את מח"ש מחוץ לפרקליטות"
אראל סג"ל
Paris