"צריך להטריד אותנו שהמשטרה הופכת לבובה של השלטון"
אודי סגל ואלי כהן
Paris