"עם ישראל, אל תשלימו עם העובדה שכולם יחזרו בארונות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris