"מרגיש שהחטופים נהיו סוג של הרגל"
ניסים משעל וטל שלו
Paris