"מקווים שיש מחשבה עמוקה לגבי השלכות של תגובה ישראלית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris