מגל: "סרי, אתה במצב פתולוגי"; סרי: "תהיה כן עם עצמך"
ינון מגל ובן כספית
Paris