"אני מרגיש שלא מספיק מתאמצים להחזיר את בני"
ינון מגל ובן כספית
Paris