"לא אתפלא אם למפגינים יש קשר לארגוני הטרור"
אראל סג"ל
Paris