"בשדרות לא מוכנים לחזור אחורה - סבלנו מספיק"
אודי סגל ואלי כהן
Paris