"שואף שעד תחילת שבוע הבא אדע אם מימר ממשיך"
ספורט
Paris