"לא צופה שיהיו חוסרים במוצרים מסוימים"
איפה הכסף
Paris