"לנסות להתעלם מכל האווירה ולהישאר במשחק"
ספורט
Paris