"אנו רוצים ביקורת המבוססת על מסקנות לא נכונות?"
בן כספית ואריה אלדד
Paris