"כבר שבעה חודשים שישראל מזלזלת באמריקנים"
ינון מגל ובן כספית
Paris