"זכיתי בכבוד בשם רופאי העוטף"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris