"השיר פתאום התעורר לחיים וקיבל משמעות חזקה"
שיחות לילה
Paris