"אשתי תמיד אמרה שמעל אסף יש מעיל רוח"
אראל סג"ל
Paris