"החדר שלו נשמר כאילו הוא יצא ממנו הרגע"
איריס קול
Paris