"קראו להם 'דור מפונק' - הם כמו אותו דור של תש"ח"
איריס קול
Paris