"הזמן מקהה את הזיכרון, אבל זה לא נעלם"
איפה הכסף
Paris