"אנחנו ביום זיכרון שהוא לא פרטי, זה יום זיכרון לאומי"
בן כספית ואריה אלדד
Paris