"יש דברים שהם באמת רק טקס והטקס הוא המסר שם"
בן כספית ואריה אלדד
Paris