"הצפון הוא סיפור של הפקרות מתמשכת"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris