"המחבל אמר לי 'תוציא את הילדים היהודים'"
ינון מגל ובן כספית
Paris