"לא ניתן למוסדות אקדמיה בישראל להפוך לקולומביה"
אראל סג"ל
Paris