"האמריקנים רוצים כאן את חמאס ולא רוצים בהשמדתו"
אראל סג"ל
Paris