"הטקס עבר תהליך הידרדרות מאוד מהיר"
איריס קול
Paris