"מעבר רפיח זה עניין חשוב אצל המצרים"
בן כספית ואריה אלדד
Paris