"מה אתם מצפים ממי שאירח את אבו מאזן בביתו?"
ינון מגל ובן כספית
Paris