"אנו לא יכולים להיות שותפים למחדל מנהיגותי"
בן כספית ואריה אלדד
Paris