"לראיסי אין קשר לחזית הישירה במזרח התיכון"
אראל סג"ל
Paris