"יחייב להגיע להבנות לכל יעד שנוסעים הבכירים"
איפה הכסף
Paris