"הנוח'בות עברו אחריהם בשלוש-ארבע שניות"
אודי סגל ואלי כהן
Paris