"הן נרצחו בגלל מחדל של אנשים שישנו בבתי מלון"
ניסים משעל וטל שלו
Paris