הצפון אינו שטח צבאי סגור מסיבה כלכלית? "חושב שכן"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris