"לא הייתה כוונת מכוון לפגוע באותם אזרחים"
ינון מגל ובן כספית
Paris