"הילדים יוצאים לביה"ס, ופתאום צרורות אימתניים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris