שיקולי נתניהו? "העדפת קואליציית ה־64 המקורית שלו"
ניסים משעל וטל שלו
Paris