"אני לא מאמין שלא אוכל לחבק אותו עוד"
ינון מגל ובן כספית
Paris