"המלחמה הזאת היא לא נגד ישראל אלא נגד המערב"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris