"אנחנו משאירים לדורות הבאים אי לקיחת אחריות"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris