"שרויים בלחימה בדרום משיקולים פוליטיים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris