"האספסוף האדום מקדם הקמת מדינה פלסטינית"
יורם שפטל
Paris