"רצו להחתים אותנו על גירוש מפתח תקווה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris