'החוק הצרפתי': בסיס למשילות או עניין פרסונלי?
רון קופמן ואריה אלדד
Paris